Facebook Twitter Reset

ปลามองเห็นได้อย่างไร

                      ปลาสามารถมองเห็นได้รอบตัวเนื่องจากมีตาอยู่สองข้างหัว ศักยภาพในการมองเห็นในมุมกว้างช่วยให้สามารถหลบหนีจากศัตรูทั้งด้านบนและด้านหลัง ปลาจะมองเห็นเป็นภาพสามมิติเฉพาะในบริเวณที่อยู่ตรงหน้าและจะเพ่งมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลต่างๆกันได้ในแนวนี้เท่านั้น

                     ปลาสามารถมองเห็นสีที่ระดับหนึ่งโดยเฉพาะสีแดงและเหลือง แต่สีเขียว สีฟ้าและสีดำนั้นปลาจะมองเห็นและแยกสีได้ลำบาก ปลาจะอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกหนึ่งๆทำให้ความสามารถในการมองเห็นสีปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด

การมองเห็นในมุมมองที่ต่างกันFish can be seen all around

                     แม้ปลาจะอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากของมนุษย์ แต่ลักษณะของลูกตากลับคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากมีวิวัฒนาการอันยาวนานมาจากบรรพบุรุษร่วมกันกับปลาดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 500 ล้านปีมาแล้ว

                     ปลามองเห็นได้ชัดเจนใต้น้ำ เนื่องจากน้ำและแก้วตาของปลาสะท้อนแสงในมุมเดียวกัน ปลาบางชนิดจะมีเลนส์ตายาวรี สามารถเพ่งวัตถุใกล้ๆด้านหน้าและวัตถุไกลๆด้านข้าง

                     ตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใต้น้ำเนื่องจากการหักเหของแสงในน้ำต่างจากในอากาศ มนุษย์จะมีเลนส์ตาที่โค้งนูนเพื่อปรับสภาพการมองเห็นวัตถุใกล้และไกล

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.