Facebook Twitter Reset

ปลาหมึกยักษ์มองเห็นได้อย่างไร

ปลาหมึกยักษ์

สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายมักมีสายตาที่ไม่ดีมองเห็นไม่ชัด แต่ปลาหมึกยักษ์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างดีจึงไม่มีความจำเป้นต้องพึ่งระบบการรับสัมผัสอื่นเช่น การรับกลิ่น การรับรส หรือการสัมผัสเพื่อจะจับปูหรือเหยื่ออื่นกินเป็นอาหาร

ปลาหมึกยักษ์มีเส้นประสาทประสานส่วนที่ควบคุมการมองเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นพูทั้งสองข้างของสมอง สมองของปลาหมึกยักษ์จะเป็นศูนย์รวมประสาทควบคุมการมองเห็น

การหาอาหารของปลาหมึกยักษ์

การหาอาหารของปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์หาอาหารโดยใช้สายตาเป็นหลักแทนที่จะใช้การรับรสหรือสัมผัส นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งนี้โดยการทดลองที่นำเอาอาหารโปรดของมันคือปู ไส่ไว้ในโหลแก้วที่ปิดฝาแน่นซึ่งไม่อาจได้กลิ่นหรือสัมผัสเจ้าปูน้อยได้ แต่มันก็พยายามจะจับปูโดยใช้หนวดทั้ง 8 เส้นดึงจุกที่ปิดขวดโหล บางครั้งปลาหมึกยักษ์สามารถคลายเกลียวฝาขวดที่เป็นโลหะได้เพื่อจับปูภายในขวด ปลาหมึกยักษ์บางชนิดสามารถทำให้ปูหรือเหยื่อไม่เคลื่อนไหวได้โดยปล่อยพิษจากบริเวณปาก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.