Facebook Twitter Reset

ปลาหายใจบนบกได้หรือไม่?

ปลาตีนปลาส่วนมากต้องการน้ำที่จะหล่อเลี้ยงผ่านช่องเหงือกตลอดเวลาเพื่อหายใจ แต่ปลาบางชนิดสามารถอยู่บนบกได้หลายชั่วโมง ปลากลุ่มนี้ได้แก่ ปลาตีน ที่เราพบบริเวณป่าชายเลนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปลาตีนไม่เพียงแต่สามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบก แต่ยังสามารถกระโดดไปมาบนดินเลนและคลานขึ้นต้นไม้ได้ด้วย ดังนั้นจึงได้รับสมญาว่า ปลาตีน เมื่ออยู่บนบก ปลาตีนจะหายใจเอาออกซิเจนจากอากาศโดยผ่านทางผิวหนังและช่องเหงือก

ปลาตีนปลาตีน

ปลาตีนมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกบมากกว่าจะเหมือนปลาชนิดอื่นๆชอบขึ้นมานอนผึ่งแดดบนดินเลนหรือตามขอนไม้ ในยามที่น้ำลงปลาตีนจะออกหากิน โดยกิ พวกครัสเตเซียนและสัตว์น้ำอื่นๆ มันสามารถอยู่เหนือน้ำได้เป็นเวลานานนับชั่วโมงเพื่อหาอาหาร

สันฐานวิทยาของปลาตีน ปลาตีนมีรูปร่างเหมาะสำหรับดำรงชีพบนบก ผิวหนังสามารถดึงเอาออกซิเจนจากอากาศมาใช้หายใจ ช่องเหงือกมีลักษณะพิเศษที่ช่วงอุ้มน้ำไว้ให้ชื้นตลอดเวลา และช่วยเก็บกักออกซิเจนไว้ได้ เมื่อยามที่ปลาตีนอยู่ในน้ำจะหายใจด้วยเหงือกเหมือนปลาชนิดอื่นๆ

ปลาตีนจะใช้ครีบอกที่แข็งแรงพยุงตัวเคลื่อนที่ไปบนดินเลนที่อ่อนนุ่ม ส่วนครีบท้องจะช่วยในการยึดจับพื้นดินพื้นหินหรือต้นไม้ ขณะที่คืบคลานตาของมันสามารถกรอกไปมาได้เพื่อให้เห็นเหยื่อได้ชัดเจนและเพื่อหลบหลีกศัตรู

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.