Facebook Twitter Reset

ปลาไฟฟ้าคืออะไร

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้าแห่งทวีปอเมริกาใต้และปลาดุกไฟฟ้าแห่งทวีปแอฟริกาสามารถจับเหยื่อของมันโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงช้อตเหยื่อ กระแสไฟฟ้าแรงสูงนี้ผลิตอวัยวะพิเศษที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในตัวปลาเอง ปลาบางกลุ่มสามารถใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อหาเหยื่อและจับอาหาร บางชนิดยังสมารถปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าเป็นจังหวะเพื่อช่วยค้นหาหรือหลบหลีกศัตรู

ปลาดุกไฟฟ้า

ปลาดุกไฟฟ้า

ปลาน้ำจืดที่มีชื่อสามัญว่า ปลาช้าง พบในแถบทวีปแอฟริกา จะใช้การกระตุ้นร่องลึกข้างลำตัวซึ่งมีสารเหลวลักษณะคล้ายวุ้นอยู่ภายในเพื่อทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในมวลน้ำรอบตัว เมื่อปลาอื่นเข้าสู่สนามไฟฟ้านี้จะเกิดการเบนเบี่ยง ทำให้ปลาช้างสามารถกะขนาดและตำแหน่งที่อยู่ของผู้รุกรานได้ เมื่อได้รับข้อมูลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยให้ปลาช้างตัดสินใจที่จะหันหน้าเข้าสู้กับศัตรูหรือหันหนี วัตถุต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็สามารถทำให้เกิดการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กได้ ดังนั้นปลาชนิดนี้จึงสามารถอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการนำร่องทิศทางการว่ายน้ำได้ด้วย

ปลาช้าง

ปลาช้าง

การช้อตด้วยกระแสไฟฟ้า ปลาไหลไฟฟ้าและปลาดุกไฟฟ้าสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงช้อตปลาตัวอื่นได้ ปลาไหลไฟฟ้าและปลาดุกไฟฟ้าอาจปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ทำให้เหยื่อหมดความรู้สึก ชาวประมงที่จับปลาชนิดนี้อาจมีอาการแขนขาชาได้ นิยายพื้นบ้านเล่าสือต่อกันมาว่าปลาดุกไฟฟ้านั้นได้รับการพิทักษ์จากพระเจ้าให้รอดพ้นจากการถูกจับ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.