Facebook Twitter Reset

ปลาไม่มีตา ปลาถ้ำตาบอด (astyanax)

ปลาไม่มีตา ปลาถ้ำตาบอด (astyanax)

ปลาไม่มีตา

ปลาถ้ำตาบอด (astyanax) มันไม่มีดวงตาและชิ้นส่วนต่างๆของดวงตาฝังลึกอยู่ในส่วนหัวของมัน แต่มันก็ได้พัฒนาปุ่มประสาทรับสัมผัสพิเศษบนหัวและลำตัวแทน เพื่อบอกความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและความเคลื่อนไหวในน้ำ ปลาถ้ำตาบอด อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำที่ไม่มีแสงส่องถึงเท่านั้น

จากการสำรวจทั่วโลก ปลาถ้ำมีประมาณ 90 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำจืด ประเทศไทยนั้นถูกจัดว่ามีความหลากหลายของปลาถ้ำติดอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนที่พบ 15 ชนิด เม็กซิโก 10 ชนิด และไทย 9 ชนิด ซึ่งพบมากทางภาคเหนือ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.