Facebook Twitter Reset

รู้มั้ย ต้นตระกูลของสัตว์ปีกมาจากสัตว์เลื้อยคลาน

เชื่อหรือไม่? นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงสัตว์ปีทั่วไป มีต้นตระกูลมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นจริงๆ โดยพบหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของนกชนิดแรกในโลก ที่แคว้นบาวาเรเรีย ประเทศเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ.1861 ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ 130 ล้านปี มีลักษณะกึ่งนกกึ่งสัตว์เลื้อยคลาน คือที่ปากมีฟัน มีเล็บยื่นออกมาจากปลายปีก และมีประดูกหางยาว

ซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะเดียวกันก็มีขนปกคลุมลำตัวเช่นเดียวกับนก ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เรียกซากนี้ว่า “อาร์คีออพเทอริกซ์” (Archaeopteryx) และจาก อาร์คีออพเทอริกซ์ ได้พัฒนาการสืบทอดต่อกันมาจนกระทั้งกลายเป็นสัตว์ปีกที่มีขนาด รูปร่าง สี และอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปถึง 9,000 ชนิด

Archaeopteryx

Archaeopteryx

Archaeopteryx

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.