Facebook Twitter Reset

รู้มั้ย ใยไหม คืออวัยวะส่วนใดของตัวหนอน

รู้มั้ย ใยไหม คืออวัยวะส่วนใดของตัวหนอน

หนอนไหม

หนอนไหมเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง หลังจากผีเสื้อวางไข่ได้ 10-12 วันไข่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนเรียกว่า “หนอนไหมหนอนไหมเจริญเติบโตได้เร็วมากเพราะเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้ตลอดเวลา และมันจะลอกคราบออกเป็นระยะๆ หนอนไหมจะหยุดกินอาหารในช่วงลอกคราบเท่านั้น ในระยะนี้เองที่มันเริ่มชักใย

หนอนไหม

และรู้มั้ย ใยไหม วัตถุดิบที่เรานำมาท้อผ้านี้มาจากส่วนใดของตัวไหม ใยไหมคือน้ำเมือกของตัวหนอน มันจะขับน้ำเมือกออกมาทางปาก และเมื่อของเหลวนี้ถูกอากาศภายนอกก็จะแข็งตัวเป็นเส้นใย เส้นใยจะเกาะตัวและซ้อนกันเป็นชั้นๆหุ้มตัวหนอนไว้ ระยะนี้เราเรียกว่า รังไหม ตัวหนอนจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการสร้างรังไหมที่สมบูรณ์ เกษตรกรจะนำรังไหมนี้เข้าเตาอบให้ความร้อนทำให้ตัวหนอนตายและนำเส้นใยไปทอผ้าต่อไป ถ้าเราปล่อยให้ตัวหนอนลอกคราบไปเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อต่อไป

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.