Facebook Twitter Reset

สัตว์ที่กลั้นหายใจได้นานที่สุด

แมวน้ำเวดเดลมีชีวิตอยู่ด้วยการออกล่าเหยื่อในน้ำลึกที่เย็นเฉียบใต้น้ำแข็งแถบขั่วโลกใต้ และกลั้นหายใจตลอดเวลาที่ดำน้ำ แมวน้ำเวดเดลทำสถิติสูงสุดคือ 82 นาที ซึ่งเป็นการกลั้นหายใจที่นานที่สุด

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.