Facebook Twitter Reset

สัตว์น้ำต่างๆ ว่ายน้ำได้อย่างไร

สัตว์น้ำแต่ละชนิดมีวิธีการว่ายน้ำที่แตกต่างกันไป บางชนิดจะใช้ลำตัวทั้งตัวของมันเพื่อให้เกิดแรงดันพุ่งไปข้างหน้า ในขณะที่บางชนิดใช้เพียงบางส่วนของร่างกาย เช่น หางเสือหรือครีบเพื่อช่วยให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

สัตว์น้ำบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้เร็วมาก และสามารถบังคับทิศทางการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างและวิธีการบังคับ บางชนิดสามารถทำได้ทั้งการบังคับทิศทาง การเร่งความเร็วและการว่ายน้ำเร็ว รูปแบบของการว่ายน้ำของสัตว์น้ำแต่ละชนิดขึ้นกับรูปร่างซึ่งจะช่วยในการจับเหยื่อและหลบหลีกศัตรู

การว่ายน้ำของปลา

ปลาไหลไฟฟ้าว่ายน้ำโดยอาศัยครีบก้น ส่วนปลาไหลชนิดอื่นเคลื่อนที่โดยบิดตัวเป็นรูปตัวเอส ปลาซีกเดียวเคลื่อนที่ไปบนพื้นดินโดยอาศัยครีบหลังและครีบก้น ปลาวัวว่ายน้ำโดยใช้ครีบหาง แกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาส่วนปลาเฮอร์ริงเหมือนปลาอื่นโดยทั่วไปที่ขยับลำตัวเป็นลูกคลื่นเพื่อว่ายน้ำ

จระเข้ว่ายน้ำได้อย่างไรจระเข้

จระเข้สามารถว่ายน้ำได้ดีในบริเวณแหล่งน้ำที่มันอาศัยอยู่โดยเอาขาทั้งสี่แนบข้างลำตัวเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ หางที่แข็งแรงช่วยให้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงเพื่อตามจับเหยื่อ

ลักษณะการว่ายน้ำของโลมาโลมา

รูปทรงกระสวยของโลมาที่เรียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้สามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โลมาจะเคลื่อนที่โดยขยับส่วนหางที่มีลักษณะกว้างเป็นรูปส้อมขึ้นลงในน้ำ

เพนกวินว่ายน้ำอย่างไรเพนกวิน

เพนกวินถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่อุ้ยอ้ายเมื่ออยู่บนบกแต่เมื่อลงน้ำเมื่อไหร่ มันกลับสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว เพนกวินนี้จะกระพือปีกเพื่อช่วยในการว่ายน้ำเหมือนนกชนิดอื่นที่ขยับปีกในขณะที่บิน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.