Facebook Twitter Reset

สิ่งมีชีวิตในถ้ำหาอาหารได้จากที่ไหน

                      ภายใต้ความมืดทำให้ดูเหมือนถ้ำว่างเปล่าแต่ที่จริงกลับเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์จำนวนมาก ถ้ำที่ไม่ได้รับแสงและไม่อุดมสมบูรณ์ย่อมไม่สามารถให้พืชสีเขียวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นในสายโซ่อาหารเจริญขึ้นมาได้

ถ้ำคางคาว

                     สิ่งมีชีวิตในถ้ำต้องอาศัยเส้นใยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆของสายโซ่อาหารที่ซับซ้อนจะต้องหากินภายนอกถ้ำ เช่น ค้างคาวจะบินจากถ้ำเพื่อไปหาอาหารในเวลากลางคืน แต่สิ่งมีชีวิตในถ้ำที่อาศัยอยู่อย่างถาวรต้องอาศัยอาหารที่มีจำกัดภายในถ้ำ หลายพันปีมาแล้วสภาพแวดล้อมที่มีอาหารน้อยนิดในถ้ำได้เสริมสร้างสายใยของการพึ่งพาอาศัย

                     โดยสิ่งมีชีวิตแต่ะละชนิดไม่สามารถทดแทนกันและกันในสายโซ่อาหารได้ ลักษณะทางกายภาพซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทก็ได้หายไปและลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สิ่งมีชีวิตในถ้ำส่วนมากจะสูญเสียความสามารถในการมองเห็น และไม่มีสีช่วยในการป้องกันตัว ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะอาศัยความรู้สึกรับกลิ่นและสัมผัสแทน

ถ้ำ

                     ปิรามิดอาหารในถ้ำ

                     บนฐานของปิรามิดอาหารในแหล่งน้ำ คือสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่าโปรโตซัว แบคทีเรียและรา ซึ่งจัดเป็นพืชชั้นต่ำที่เป็นปาราสิตและไม่มีคลอโรฟิลล์ พวกนี้จะถูกกินโดยสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กพวก กุ้ง ปู และหนอนตัวแบน ในลำดับชั้นกลาง ในทำนองเดียวกันสัตว์ในลำดับชั้นกลางนี้ จะถูกกินโดยกุ้งขนาดใหญ่และปลาซึ่งอยู่ที่ยอดของปิรามิดอาหาร

ปิรามิดอาหาร

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.