Facebook Twitter Reset

สุนัขเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของจริงหรือ?

สุนัขรักเจ้าของหมารักเจ้าของจริงไหม

เชื่อว่าในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่มนุษย์ให้ ความนิยมนำมาเลี้ยงดูแลเอาใจใส่มากที่สุดคงต้องเป็นเจ้าตูบแสนรู้แน่นอนคนที่เลี้ยงและมีความผูกพันใกล้ชิดกับสุนัข มักเข้าใจและเชื่อว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความคิดเหมือนกับคนเรา คือมันมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างดี สิ่งที่เจ้าของสุนัขหลายคนเข้าใจเช่นนี้ จริงๆแล้วเป็นอย่างไร? … หมารักเจ้านาย

ความจงรักภักดีของสุนัขที่มีต่อเจ้าของนั้น ในความเป็นจริงแล้วโดยธรรมชาติสุนัขเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การที่เรานำสุนัขมาเลี้ยงก็เหมือนกับว่ามันได้อยู่ภายในสังคมมนุษย์ มีมนุษย์เป็นเจ้าของเป็นผู้นำฝูง อย่างเช่น เวลาที่มันเห่าแล้ว เจ้าของดุห้าม มันก็จะเชื่อฟังและทำตาม เป็นต้น

สุนัขจึงมีความเชื่อมั่นและเคารพเชื่อฟังต่อผู้นำ ที่สามารถคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้แก่มันได้ ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้คนเราคิดว่าสุนัขมีความรักเจ้าของ ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เป็นความจงรักภักดีที่เกิดจากการยอมตามผู้นำฝูงไม่ได้เกิดจากความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ภายในเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรา

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.