Facebook Twitter Reset

หอยผลิตไข่มุกได้อย่างไร

หอยผลิตไข่มุกได้อย่างไร

ขณะที่หอยมุกกินอาหาร อาจมีเม็ดทรายหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเปลือกหอย สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะไปสัมผัสกับเนื้อเยื้อหุ้มอยู่ด้านนอกของหอย เมื่อเนื้อเยื้อเหล่านี้ได้รับการกระตุ้น ก็จะขับสารมุกซึ่งมีส่วนประกอบของแคลเซียมคอร์บอเน็ตออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมเพื่อลดการระคายเคือง นานวันเข้าสารมุกนี้จะเคลือบสิ่งแปลกปลอมนี้เป็นชั้นๆจนกลายเป็นไข่มุกที่มีลักษณะแข็ง แวววาว ปัจจุบันผู้ทำฟาร์มไข่มุกก็อาศัยหลักการเช่นเดียวกันคือ นำวัตถุกลมๆใส่เข้าไปในเปลือกหอยจากนั้นรอเวลาให้ผ่านไปสักระยะหนึ่ง วัตถุกลมๆเหล่านี้จะกลายเป็นไข่มุกก้อนโตขึ้นมา

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.