Facebook Twitter Reset

เหาฉลามกับปลาฉลาม

เหาฉลามในบางครั้งสัตว์ชนิดหนึ่งก็อาจได้ประโยชน์จากความสัมพันธุ์ในลักษณะของการอยู่ร่วมกันมากกว่าสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ด้วย ดังเช่นในกรณีของเหาฉลามนี้

เหาฉลามเป็นปลาที่แปลก ชอบอาศัยไปกับฉลามหรือสัตว์ทะเลอื่นโดยใช้แผ่นดูดที่บนหัวยึดติดกับสัตว์เหล่านี้ เหาฉลามได้ประโยชน์จากการขับขี่ฟรีนี้ในหลายๆด้าน ที่แน่ก็คือประหยัดพลังงาน แม้เมื่อปล่อยตัวให้หลุดจากสัตว์ใหญ่แล้วก็ยังเคลื่อนที่ไปได้กับคลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของปลาฉลาม ยิ่งไปกว่านั้นเหาฉลามยังมีโอกาสได้เข้าใกล้อาหารง่ายขึ้น ได้มีส่วนกินกุ้งปูตัวเล็กที่ติดอยู่กับปลาฉลามหรือเศษอาหารที่หลุดจากปากปลาฉลาม ผู้ล่าก็ไม่ค่อยจะโจมตีเหาฉลามเมื่อปลาฉลามอยู่ด้วย

ปลาฉลามก็ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ด้วย เพราะเหาฉลามจะช่วยกินปาราสิตที่ทำร้ายฉลามอย่างไรก็ตามเหาฉลามดูจะได้ประโยชน์มากที่สุด

คลิปเหาฉลาม

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.