Facebook Twitter Reset

โอพอสซัม แกล้งตาย เมื่อมีภัย

opossum

โอพอสซัม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คล้ายหนูมีถุงหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ มันมักจะแกล้งตาย เมื่อถูกหมาป่าไล่ล่าโดยทำเป็นล้มลง หงายท้อง อ้าปาก ตาเบิกโพลง น้ำลายไหลยืด ลิ้นกระดก สร้างกลิ่นเหม็นจากทวารหนักและแกล้งตายได้นานจนกว่าศัตรูจะจากไป

ตัวโอพอสชัม มักจะใช้ชีวิตอยู่ตัวเดียวและมีนิสัยเร่ร่อน จะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามที่สามารถหาอาหารและน้ำได้ง่าย จากนั้นก็จะย้ายถิ่นฐาน บางชนิดจะรวมอยู่กันเป็นกลุ่มซึ่งจะอาศัยอยู่ในโพรงที่ขุดขึ้น หรือแม้กระทั่งได้พื้นบ้าน แต่อย่างไรก็ตามหลุมที่ขุดก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก เนื่องจากโอพอสชัมเป็นสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน พวกมันจึงชอบที่มืดซึ่งจะซ่อนมันให้ปลอดภัย โดยพื้นที่เหล่านั้นอาจสูงหรือต่ำกว่าพื้นดินปกติ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.