Facebook Twitter Reset

แมงกะพรุนว่ายน้ำได้หรือไม่

                    ในมหาสมุทรมีแมงกะพรุนกว่า 200 ชนิด บางกลุ่มมีรูปร่างคล้ายจาน บางชนิดมีรูปร่างคล้ายหวีและบางชนิดก็มีส่วนหางที่ยาวและโปร่งใสใต้ตัว

แมงกะพรุน

                    แมงกะพรุนหลายชนิดว่ายน้ำได้ดีโดยการยืดหดกล้ามเนื้อภายใต้ด้านบนของตัวมันที่เป็นรูประฆังคว่ำหรือรูปร่ม การหดตัวแต่ละครั้งของกล้ามเนื้อจะทำให้มีลำน้ำพุ่งเป็นสายออกจากตัวช่วยขับเคลื่อนให้แมงกะพรุนว่ายไปในทางตรงกันข้าม แต่ส่วนใหญ่แมงกะพรุนมักลอยตัวและปล่อยตัวเองให้ไปตามกระแสน้ำ

แมงกะพรุน

                    ภายใต้ตัวแมงกะพรุนใต้ส่วนบนที่เป็นร่มจะมีปากและระยางค์ส่วนปากที่ยื่นยาวเหมือนแขน ส่วนบนของแมงกะพรุนจะมีลักษณะเนื้อเยื่อเหมือนวุ้นที่เรียกว่า มีโซเกลีย ซึ่งเป็นชั้นเนื้อเยื่อส่วนกลางอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดและเนื้อเยื่อชั้นใน ตามขอบของร่มจะมีหนวด ภายในหนวดมีเข็มพิษสำหรับปล่อยใส่เหยื่อหรือศัตรู

การเคลื่อนไหวของแมงกะพรุน

การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน

                    แมงกะพรุนบางชนิดมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยให้เคลื่อนที่ไปได้ เช่น แมงกะพรุนไฟมีสายเล็กๆหลายสายซึ่งมีอากาศภายในทำหน้าที่พยุงส่วนอื่นๆให้ลอยตัว ส่วนที่บังคับทางคือ สายเล็กๆบางสายที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ส่วนนี้ ส่วนนี้อาจวัดได้ยาวถึง 30 ซม. เมื่อรับลมจะช่วยพาตัวแมงกะพรุนไปในทิศทางประมาณ 45 องศากับทิศทางลม แมงกะพรุนบางชนิดมีอวัยวะเหมือนใบเรือหุบใบได้ถ้าต้องการจมตัวลง บางชนิดมีส่วนตัวใต้ทุนลอยอีกที ซึ่งการยืดหดของกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงน้ำออกมาดันตัวให้เคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้าม

การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.