Facebook Twitter Reset

แมงกับแมลงต่างกันยังไง?

แมลงกับแมงเมื่อพูดถึงแมลง เราจะนึกถึงแมลงชนิดต่างๆ เช่น แมลงวัน ยุง ริ้น ไร ผีเสื้อ เต่าทอง มด ผึ้ง ต่อ แต่น เป็นต้น แต่เมื่อพูดถึงแมง จะนึกถึงแมงมุม แมงดา แมงดาทะเล บึ้ง เป็นต้น แล้วแมงกับแมลงต่างกันอย่างไงละ?

แมง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มี 8 ขา หรือ 10 ขา เมื่อสัตว์จำพวกแมงเติบโตเต็มที่ ร่างกายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวกับอกรวมกันเป็นส่วนเดียวกันหนึ่งส่วน และส่วนท้องอีกหนึ่งส่วน

แมลง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นกัน แต่มีเพียง 6 ขา เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง และลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเป็นแมลงก็คือปีก 1 คู่ หรื 2 คู่ แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ชื่อที่มนุษย์เรียกแมลงต่างๆ ชื่อมากกว่า 1,000,000 ชื่อทั้งนี้ยังมีแมลงที่ยังไม่มีชื่ออยู่อีกกว่า 3 ใน 4 ของแมลงที่เราพบทั้งหมด

นักวิทยาศาสตร์ได้เคยทดลองนับจำนวนแมลงในบริเวณที่ชื้นแฉะ 1 ตารางเมตร พบว่ามีแมลงอยู่ระหว่า 500 ถึง 1,000 ตัว แต่แมลงส่วนมากมีขนาดเล็กจนบางทีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น นอกจากนี้ยังพบว่าแมลงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในที่ๆ อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ่นแรง เช่น แห้งแล้งจัด หนาวจัด หรือบริเวณที่มีฝนตกชุกมากๆ

แต่ถึงแม้แมลงจะมีจำนวนมากเพียงใดก็ตาม แต่เนื่องจากแมลงเป็นอาหารตามธรรมชาติของนก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ตามระบบห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงคอยควบคุมไม่ให้จำนวนแมลงมีมากเกินไป ซึ่งหากวันใดที่สมดุลตามธรรมชาตินี้ถูกทำลายลงไป เช่น การยิงนกตกปลาการเบียดเบียน หรือทำลายรังที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหาร เป็นต้น เมื่อวันนั้นมาถึง แมลงจำนวนนับล้านก็อาจย้อนกลับมาทำความเดือนร้อนให้แก่มนุษย์ได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.