Facebook Twitter Reset

ทำไมแมงมุมจึงไม่ติดใยของมัน?

แมงมุมใยแมงมุมนั้นเป็นกับดักอย่างดี ที่จะดักพวกแมลงปีกแข็งหรือแมลงวัน ดังนั้นเมื่อศัตรูล่วงล้ำเข้าไป ก็จะติดเส้นใยที่เหนียวและแน่นของมัน แต่ที่น่าแปลกใจว่าแมงมุมไม่เคยติดใยของมันเองเลย ขั้นตอนการชักใยอันชาญฉลาดของแมงมุนนั้น ครั้งแรก มันจะชักใยแห้งไม่เหนียวทำรังของมันก่อน และเมื่อรังใกล้เสร็จมันก็จะชักใยทับอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันจะใช้ใยเหนียวที่สามารถดักแมลงหรือศัตรูของมันได้ แต่ด้วยความฉลาดมันจะเว้นพื้นที่บางส่วนไว้ สำหรับเคลื่อนที่หรือวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

นอกจากนี้ แมงมุมยังสามารถรู้ด้วยว่า มีเยื้อหรือศัตรูมาติดใยของมันเวลาไหน โดยก่อนที่มันจะจากไปหลังจากสร้างใยเสร็จแล้ว มันก็จะปั่นเส้นใยขึ้นมาเส้นหนึ่งสำหรับไว้เป็นเครื่องมือสื่อสาร เชื่อมต่อระหว่างตัวมันกับรัง หรือเส้นใยของมัน

ดังนั้นเมื่อแมลงวันหรือแมลงต่างๆโดนเส้นใยเข้า แมงมุมก็จะรู้ว่า เส้นใยมีการสั่นสะเทื่อน มันจึงรู้ได้ทันทีว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในถิ่นของมันแล้ว จากนั้นมันจะรีบรุดกลับมาเพื่อโจมตีอย่างฉับพลัน ก่อนจะจับเหยื่อไว้ด้วยเส้นใย แล้วทำการฉีดพิษของมันเข้าใส่เหยื่อจนแน่ใจว่าแน่นิ่งแล้วก็จะดูดเลือดของผู้เคราะห์ร้ายเป็นอาหารอันโอชะ ทั้งนี้แมงมุมที่ทำการชักใยจะเป็นเพศเมีย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.