Facebook Twitter Reset

ความต้องการพลังงานของแต่ละวัย

ความต้องการพลังงาน ของแต่ละวัย

ในวัยเด็กร่างกายต้องการพลังงานสูงสุดเพื่อใช้สร้างกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อในการเจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่อายุไม่เกิน 10 ขวบ ความต้องการพลังงานไม่แตกต่างกันจนกระทั่งเข้าสู่วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว เด็กผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้น ต้องการพลังงานมากขึ้น การเจริญเติบโตในช่วงนี้ร่างกายต้องการพลังงานมากขึ้นไปอีก เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ ความต้องการพลังงานจะเริ่มลดลงทุกๆ 10 ปีหลังอายุ 35 ปีร่างกายต้องากรพลังงานน้อยลง 2% เช่น หญิงสาวอายุ 25 ปีต้องการพลังงานวันละ 2,200 แคลอรี เมื่ออายุ 35 ปี หญิงผู้นี้อาจต้องการเพียง 2,154 แคลอรี  และเมื่ออายุ 45 ปี พลังงานที่ต้องการจะลดลงอีก 2% แต่ถ้าหญิงผู้นี้ทำตัวให้กระฉับกระเฉงว่องไวอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายหรือพยายามใช้แรงงานมากขึ้นตามอายุ ก็จะทำให้ความต้องการพลังงานสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ในวัยผู้ใหญ่ ผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากว่าผู้หญิง มีไขมันน้อยกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกัน ทำให้ ผู้ชายต้องการพลังงานมากว่าผู้หญิง ในทางตรงกันข้าม ผู้หญิงจะสะสมไขมันมากกว่าผู้ชาย เพื่อสำรองไว้ในการตั้งครรภ์และให้นมบุตร  ในวัยสูงอายุความต้องการพลังงานจะลดลง ในช่วงอายุระหว่าง 60-70 ปี ความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐานลดลง 10% ทุก 10 ปีที่อายุมากขึ้นและในช่วงอายุ 80-90 ปีจะลดลงถึง 20% เพราะระบบการเผาผลาญของร่างกายลดลง เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อลดปริมาณลงประมาณ 6% ทุกๆ 10 ปี โดยเฉพาะในคนที่มีชีวิตนั่งๆนอนแม้วัยนี้จะต้องการพลังงานน้อยลงกว่าเมื่อตอนอายุวัยกลางคน แต่ความต้องการสารอาหารกลับสูงขึ้น หมายความว่าอาหารที่ผู้สูงอายุบริโภคควรจะมีพลังงาน แคลอรี และไขมันลดลง แต่อาหารกลับหนาแน่นไปด้วยสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมีใยอาหารและน้ำเพียงพอ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.