Facebook Twitter Reset

ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ภูเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร?ภูเขา

เป็นคำถามที่มักจะถามตัวเองอยู่เสมอ เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเห็นภูเขาหลายๆ ลูกเรียงซ้อนเป็นลูกคลื่นสลับกันเป็นทิวแถว มองดูแล้วให้เกิดความแปลกพิสดาร ทำให้นึกในใจตลอดเวลาว่า ภูเขาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร กันหนอ

มีอยู่หลายครั้งที่นักธรณีวิทยาได้ค้นพบซากพืชและซากสัตว์ต่างๆมากมายอยู่บนยอดภูเขา สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งภูเขาคงจะเคยกลายเป็นพื้นพิภพใต้ทะเลมาก่อนเป็นแน่ ตามลักษณะที่นักธรณีวิทยาสันนิษฐานแล้วเชื่อว่า ภูเขาบางลูกนั้นเกิดจากการทับถมกันของชั้นตะกอนที่มีน้ำหนักเป็นล้านๆ ตัน ที่ทับถมกันอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อน้ำหนักของชั้นตะกอนมีมากขึ้นก็จะกดเปลือกโลก เป็นเหตุให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวขึ้นมากลายเป็นภูเขา

ส่วนประกอบของภูเขาแต่ละลูกนั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน หากเป็นภูเขาที่ประกอบด้วย หินปูนและหินทรายเป็นส่วนใหญ่ ภูเขานั้นจะมีลักษณะชันและแหลม มากเหมือนภูเขาแอลป์ในยุโรปก็เป็นภูเขาประเภทนี้ ส่วนภูเขาที่เกิดจากการระเบิดของหินภายในเปลือกโลก เช่น หินแกรนิต จะไม่ชันมากเพราะภูเขาประเภทนี้อายุมากแล้ว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.