Facebook Twitter Reset

วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย

SkincareBlog_DifferentAge

วันนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลามาฝากกันค่ะ

ช่วงที่1 อายุ 0-6 ปี เริ่มจากหญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์และตรวจสม่ำเสมอ เพื่อให้ทารกได้รับการดูแลและคลอดอย่างปลอดภัย จากนั้นจนถึงอายุ 6 ปี  ทารกต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน และได้รับการตรวจทางด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่างๆ

ช่วงที่ 2 อายุ 7- 18 สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้วัยนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์ที่แจ่มใส มีภูมิคุ้มกันทางความคิด สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ช่วงที่ 3 อายุ 19-60 วัยทำงานโดยวัยนี้มักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคอ้วน  เบาหวาน โรคจากบุหรี่ สุรา หรือ โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ปวดกล้ามเน้อ โรคเครียด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ

ช่วงที่ 4 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป วัยนี้ถือเป็นวัยสูงอายุ นอกจากมีความเสื่อมถดถอยของร่างกายแล้ว บางรายยังมีโรคประจำตัวด้วย สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ควรรับการตรวจรักษาสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.