Facebook Twitter Reset

กลิ่นคาวอาหารในตู้เย็นกำจัดอย่างไร

ตู้เย็นตู้เย็นเป็นเหมือนห้องเก็บเสบียงของบ้าน ในตู้เย็นมักมีสิ่งของต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ น้ำดื่ม และอีกสารพัด จึงเป็นเรื่องปกติที่ตู้เย็นอาจจะมีกลิ่นคาวอาหารที่ไม่พึ่งประสงค์ วิธีจัดการกับกลิ่นคาวเหล่านั้นให้ตรียม 1.กากชาที่ชงแล้ว 2. ผงเบกกิ้งโซดา

วิธีการจัดการกับกลิ่นคาวอาหารในตู้เย็นออกไป

นำกากชาที่ชงแล้วมาห่อผ้าผูกให้แน่น และนำไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นจนหมดกลิ่น แล้วจึงนำกากชาออกไปทิ้ง เพราะกากชาจะช่วยดูดกลิ่นคาวของอาหารออกไป หรืออีกวิธีที่สามารถป้องกันก่อนที่จะมีกลิ่นคาวอาหาร ให้หาภาชนะเล็กๆ เอามาใส่เบกกิ้งโซดาวางไว้ในตู้เย็น เพื่อช่วยดูดกลิ่นคาวต่างๆภายในตู้เย็น เพียงเท่ากลิ่นคาวต่างๆก็จะไม่มากวนใจท่านอีก

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.