Facebook Twitter Reset

น้ำตาลกรวดกับน้ำตาลทรายใช้ต่างกันอย่างไร?

 น้ำตาลกรวด      น้ำตาลกรวดจะให้รสหวานอ่อนๆ แต่น้ำตาลทรายให้รสหวานเจี๊ยบ คนจีนเชื่อว่าน้ำตาลกรวดกินแล้วจะไม่ร้อนในเหมือนน้ำตาลทราย จึงนำมาใส่ในน้ำรากบัวหรือน้ำแห้วเพื่อกินแก้ร้อนใน ใส่ซุปให้มีรสหวานใส่ตุ๋นกับสาลี่เพื่อละลายเสมหะ เป็นต้นน้ำตาลทราย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.