Facebook Twitter Reset

วิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง

วิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง

 

 

 

 

 

 

 

  • สังเกตลักษณะของกระป๋องถ้าด้านบนหรือด้านล่างมีรอยปูดหรือบุบ แสดงว่าอาหารในกระป๋องเสียหรือเสื่อมคุณภาพแล้ว
  • ใช้นิ้วดีดบนกระป๋องแล้วสังเกตผังเสียงที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นอาหารกระป๋องจำพวกผลไม้ เสียงที่เกิดขึ้นควรเป็นเสียงดังกังวานจึงจะดีแต่ถ้าเป็นอาหารกระป๋องจำพวกผัก เนื้อ ปลา ควรมีเสียงหนักๆ ซึ่งแสดงว่าอาหารในกระป๋องยังสดดี
  • สังเกตวันหมดอายุ หรือวันที่ผลิตซึ่งระบุไว้บนฝากระป๋องเหนือใต้กระป๋อง
  • ถ้าซื้อมาแล้วเปิดออกพบว่า ภายในกระป๋องมีฟองอากาศ ไม่ควรรับประทาน
  • ถ้าเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยจะช่วยให้รสชาติดีขึ้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.