Facebook Twitter Reset

ทำไมขวดไวน์ต้องวางแนวนอน

ไวน์

สงสัยมั้ยครับว่าทำไวน์ที่วางขายอยู่นในร้าน จึงต้องวางขวดในแนวนอน การวางขวดไวน์ในแนวนอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้น้ำไวน์ที่อยู่ภายในขวดสามารถหล่อเลี้ยงจุกก๊อกที่ปากขวดให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกไหลซึมผ่านจุกก๊อกเข้าไปภายในขวด เพราะถ้ามีอากาศซึมผ่านเข้าไปในขวด อากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวน์ในขวดทำให้ไวน์เสีย

ร้านขายไวน์จึงจำเป็นต้องวางไวน์ในแนวนอนเพื่อรักษาอายุของไวน์ไว้ ส่วนการดูอายุของไวน์ ถ้าเป็นไวน์ขาวจะมีความสมบูรณ์ในช่วงห้าถึงหกปีนับจากวันที่ผลิต โดยแรกเริ่มไวน์ขาวจะมีสีเหลืองตองอ่อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม เมื่อใกล้หมดอายุจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม ส่วนไวน์แดงจะมีอายุยืนยาวกว่าไวน์ขาว แรกเริ่มจะมีสีแดงอมม่วง จากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ซึ่งเป็นช่วงที่พร้อมดื่มและจะกลายเป็นสีแดงอมน้ำตาลและชีดลงเรื่อยๆ จนออกสีส้มเมื่อหมดสภาพ

ส่วนการดื่มไวน์ควรดื่มที่ระดับความเย็นราว 8-12 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ช่วยลดความเป็นกรดของไวน์และให้ความสดชื่นที่สุด

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.