Facebook Twitter Reset

ขี้ม้าติดไฟได้

ม้าประเทศมองโกเลีย ในช่วงฤดูร้อนจะมีอุณหูมิที่สูงกว่า 30 องศาเซลเซียสแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศจะเย็นจัดจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า -40 องศาเซลเซียส

ดังนั้นในสมัยก่อนชาวมองโกเลียจึงอาศัยอยู่ในกระโจมที่ทำขึ้น จากวัสดุจากธรรมชาติ โครงกระโจมจะทำด้วยท่อนไม้ แล้วนำขนแกะหรือผ้าเนื้อหนามาคลุม รอบๆบนหลังคาจะมีปล่องไฟเล็กๆ เพื่อเอาไว้ระบายอากาศหรือควันที่ก่อขึ้นในกระโจม ไฟที่จุดให้ความอบอุ่นนี้ได้มาจากเชื้อเพลิงที่ทำมาจากขี้ม้า ในสมัยนั้นชาวมองโกลจะผลิตเชื้อเพลิงจากขี้ม้า

โดยการเก็บขี้ม้ามาทำเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปตากแดดให้แห้งและแข็งก็จะได้เชื้อเพลิงที่เป็นถ่านขึ้นมา เมื่อจะใช้ถ่านขี้ม้านี้ก็จะทำให้เป็นชิ้นๆเล็กๆ แล้วนำไปใส่ในเตา โดยจะจุดไฟด้วยเศษไม้หรือเศษผ้าเพื่อเป็นเชื้อไฟก่อน เมื่อไฟติดดีแล้วก็จะค่อยๆ เติมถ่านขี้ม้าไปเรื่อยๆ ถ่านขี้ม้าที่ได้นี้เมื่อนำมาติดไฟแล้วจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใดๆทั้งสิ้น

ซึ่งนับว่าในสมัยนั้นถ่านขี้ม้าถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นยอดเลยทีเดียว

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.