Facebook Twitter Reset

ทำไม ควันไฟ ถึงลอยตัวสูงขึ้น

ควันไฟ

ควันไฟ

เคยสงสัยกันมั้ยครับเวลาเมื่อเราเผาขยะ ควันจากการเผาไหม้สิ่งปฏิกูลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมจึงลอยตัวสูงขึ้นในอากาศ ควันไฟ เหล่านี้เป็นสารผสมระหว่างเขม่า ขี้เถ้า และวัสดุต่างๆ ที่เกิดจากกองเพลิง รวมทั้งพวกแก๊สและไอต่างๆด้วยเหตุที่ควันเหล่านี้ลอยตัวสูงขึ้น เมื่อเกิดการเผาไหม้ก็เนื่องจากเป็นเพราะความร้อนทำให้อากาศมีน้ำหนักน้อยลง

ดังนั้นควันจึงถูกลมร้อนพัดลอยตัวสูงขึ้นเหนือกองไฟด้วยเหตุนี้เองในสมัยก่อนชนเผ่าต่างๆ เช่น เผาอินเดียแดงในสหรัฐอเมริกาจึงอาศัยควันไฟเป็นเครื่องมือสือสารเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารถึงกันในระหว่างพรรคพวกเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือใช้จุดไฟเพื่อให้เกิดควันเป็นสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือ แต่รู้มั้ยครับ นก สัตว์ปีก และเครื่องร่อนต่างๆยังอาศัยกระแสลมร้อนในการยกตัว ช่วยพยุงให้บินขึ้นหรือร่อนไปได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.