Facebook Twitter Reset

ตลอดชีวิตผู้หญิงต้องเสียน้ำตาสะสม 16 เดือน

ร้องไห้

ไม่ว่าผู้หญิงจะร้องไห้ด้วยความดีใจหรือเสียใจตลอดชีวิตของผู้หญิงจะต้องร้องไห้รวมแล้วเป็นเวลาเฉลี่ย 16 เดือน มีการสำจวจมาแล้วว่าในช่วงอายุแรกเกิด ทารกเพศหญิงจะร้องไห้เสียน้ำตากันวันละประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการหิว ไม่สบายตัว ต้องการให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ เป็นต้น

ในระหว่างอายุ 1-3 ขวบ และ 4-12 ปี เด็กหญิงจะร้องไห้วันละ 2 ชั่วโมง 15 นาที สาเหตุที่ทำให้ต้องร้องไห้ในช่วงนี้ได้แก่ เล่นจนเหนื่อยล้า หรืออยากได้ของบางอย่าง โดนผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้ซน ทะเลาะกับเพื่อน เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เด็กหญิงจะเสียน้ำตาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 13 นาที วัยรุ่นในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทะเลาะกับเพื่อน มีปัญหากับผู้ปกครองครูอาจารย์ ถูกแฟนทิ่ง เมื่ออยู่ในช่วงอายุระหว่าง 19-25 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยทำงาน มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีภาระหน้าที่ในครอบครัวและหน้าที่การงาน บางครั้งต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากขึ้น จะต้องมีการตัดสินใจในบางเรื่อง มีเรื่องสะเทือนอารมณ์ให้ได้พบเจอ รวมไปถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไป ผู้หญิงจะเสียน้ำตาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 14 นาที

และหลังจากวัยเบญจเพส สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงต้องเสียน้ำตามากที่สุดนั้นมาจากเรื่องราวทางอารมณ์ล้วนๆ เช่น การทะเลาะกับแฟน ปัญหาในครอบครัว ภาวะความเป็นอยู่ หรือการได้ยินข่าวร้ายของคนอื่น ความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรง ทั้งหมดที่ทำให้ตลอดชีวิตของผู้หญิงต้องร้องไห้ รวมแล้วเป็นเวลาเฉลี่ยกว่า 12,000 ชั่วโมง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.