Facebook Twitter Reset

ทำไมจึงเรียกเลข 2 ว่า โท

iphone5

แต่ก่อนในอดีตเรามักเรียกเลข 2 ของหมายเลขโทรศัพท์ว่า “โท” เนื่องจากเรียกตามทหารเรือ เพราะตามปกติเรือที่ปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลย่อมมีเสียงคลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยู่เสมอ การพูดจาตอบโต้จึงต้องตะโกนหรือใช้เสียงดังกว่าปกติ และบางครั้งการออกเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระที่คล้ายคลึงกันทำให้การได้ยินเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ เช่น “เอ็ด” ซึ่งคล้ายกับ “เจ็ด” และ “สอง” ที่เป็นเสียง “ส” เช่นเดียวกับ “สาม” ทำให้ทหารเรือมักได้ยินคลาดเคลื่อน

เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ทหารเรือจึงออกเสียง “หนึ่ง” แทน “เอ็ด” เสมอ เช่น 11 อ่าน สิบหนึ่ง ,21 อ่าน ยี่สิบหนึ่ง ส่วนเลข 2 ทหารเรือจะออกเสียงว่า “โท” แทน ซี่งได้คำว่า “โท” มาจากวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่เรียงลำดับจาก เอกโทร ตรี จัตวา ซึ่งลำดับที่ 2 เป็นคำว่า “โท” ด้วยเหตุนี้จึงเรียกเลข 2 เป็นคำว่า “โท” และต่อมาศัพท์ของทหารเรือได้เผยแพร่มายังภายนอกเมื่อกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงนำโทรศัพท์แบบต่อเอง (Automatic Telephone System) มาใช้ในประเทศไทยคนทั่วไปจึงพลอยเรียกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข 2 ว่า “โท” ไปด้วย เพื่อกันความผิดพลาดเวลาที่ต้องบอกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมีเลขหลายตัว

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.