Facebook Twitter Reset

ทำไมดาวจึงกระพริบ?

ดวงดาว

โดยทั่วไปแล้ว การที่รังสีของแสงสว่างผ่านสารชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่ง ก็จะเกิดการเบี่ยงเบนหรือหักเหของแสงเมื่อเป็นเช่นนี้ รังสีของแสงเมื่อส่องผ่านชั้นของบรรยากาศ ซึ่งแต่ละชั้นมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ทั้งยังเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงความเร็ว ตลอดจนทิศทางอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้ว แสงจะเกิดการหักเหไปมาเป็นลำดับติดต่อกันอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดภาพลวงตาให้เราเห็น ดาวกระพริบ เพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นดาวกระพริบ ก็เพราะว่ารังสีของแสงที่เราเห็น จะต้องเดินทางผ่านบรรยากาศในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอและเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นเอง

เหตุที่เรามองเห็นดวงดาวสุกใสในเวลากลางคืน ก็เพราะมีความมืดเป็นฉากอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะช่วงข้างแรม จะทำให้เรามองเห็นดวงดาวได้เด่นชัดและสุกสวยเป็นพิเศษ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.