Facebook Twitter Reset

ทำไมพระจันทร์จึงปรากฏให้เห็นเต็มดวงบ้างไม่เต็มดวงบ้าง

พระจันทร์

เนื่องจากพระจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ ก็เพราะได้อาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ในรูปลักษณ์ต่างๆเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสียวบ้าง รูปแบบพระจันทร์เสี้ยวบ้าง พระจันทร์เต็มดวงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหมุนของรอบโลกของดวงจันทร์

ซึ่งทั้งโลกและดวงจันทร์ต่างก็หมุนรอบซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันทั้งโลกและดวงจันทร์ต่างหมุนรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้นหากดวงจันทร์หันด้านที่รับแสงจากดวงอาทิตย์เข้าหาโลก เราก็จะเห็นดวงจันทร์มาก ในทางกลับกันถ้าดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อย เราก็จะพลอยได้เห็นดวงจันทร์น้อยตามไปด้วย

พระจันทร์

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.