Facebook Twitter Reset

ทำไม?หนังสือพิมพ์จึงมีดาวบนขอบ

หนังสือพิพม์หนังสือพิมพ์ที่อ่านกันเป็นประจำทุกเช้านั้นหากสังเกตบริเวณขอบหนังสือพิมพ์จะเห็นรูปดาวปรากฏอยู่นั้นเป็นสัญลักษณ์และมีความหมายอย่างไร? หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเริ่มพิมพ์สัญลักษณ์ดาวบนหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อว่าเสียงอ่างทอง

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายหรือกรอบเช้า หนังสือพิมพ์กรอบบ่าย (ฉบับวันรุ่งขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง หนังสือพิมพ์กรอบเช้า(ฉบับของวันนั้น) จะมีดาวสองดวง เมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งได้พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์แก่ผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด  ในวันหนึ่งๆจึงมีการผลิตหนังสือพิมพ์หลายกรอบ (Version)

จึงได้ทำสัญลักษณ์จำนวนดาวไว้บนขอบหนังสือพิมพ์ โดยจำนวนดาวหนึ่งดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในภาคอีสาน สองดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ สามดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในภาคใต้ สี่ดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพกรอบบ่าย ห้าดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในภาคกลาง หกดวงหมายถึงฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพกรอบเช้านั่นเอง แต่ในบางครั้งจำนวนดาวที่หน้าปกและเนื้อในอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน

เนื่องจากว่าบางข่าวเป็นข่าวส่วนกลางเช่น ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะมีเนื้อหาเหมือนกัน จึงสามารถใช้เพลต(แม่พิมพ์)เดียวกันได้ทั่วประเทศ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.