Facebook Twitter Reset

ทำไมเราจึงเห็นลูกเชอร์รี่เป็นสีแดง

เชอร์รี่เชื่อหรือไม่การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆนั้น เป็นสีที่เกิดจากแสงทั้งนั้น เช่น เวลาที่เรามองเห็นอะไรเป็นสีแดงก็แสดงว่าเรากำลังมองเห็นเฉพาะแสงสีแดงเท่านั้น หรือเป็นสีเขียว ก็แสดงว่าเรากำลังมองเห็นเฉพาะแสงสีเขียวเท่านั้น

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการดูดซับแสงของสิ่งของต่างๆนั่นคือ วัสถุนั้นๆดูดซับแสงสีอื่นๆไว้ได้ทั้งหมด และสีที่ไม่สามารถดูดซับได้จึงสะท้อนแสงสีนั้นๆออกมาให้เราเห็นนั่นเอง ในกรณีของการมองเห็นลูกเซอร์รี่เป็นสีแดง เนื่องจากลูกเชอร์รี่สามารถดูดซับสีอื่นๆได้ทั้งหมด ยกเว้นสีแดง เราจึงมองเห็นเชอร์รี่เป็นสีแดงเพียงสีเดียว

และคุณรู้หรือไม่ว่ามีสัตว์อยู่สองชนิดที่มีความสามารถในการมองเห็นได้เช่นเดียวกับคน นั่นคือ ลิงและนก ส่วนสัตว์ที่ไม่สามารถมองเห็นสีต่างๆได้คือ จระเข้และสุนัข โดยจะมองเห็นได้เพียงสีเทาอ่อนและสีเทาเข้าเท่านั้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.