Facebook Twitter Reset

ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้

ใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชิ้นหนึ่งโดยมีนักร้องกำลังร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆแล้วหลังจากนั้นไม่นาน แก้วที่วางอยู่ตรงหน้าก็แตกกระจายแก้วแตก

จึงทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเสียงร้องเพลงสามารถทำให้แก้วแตกได้จริงหรือ การร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆในช่วงเวลาหนึ่งจะสามารถทำให้แก้วแตกได้จริงๆ

เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า กำทอน ของเสียง กล่าวคือ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์การ กำทอน คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใส่พลังงานให้กับวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ ถ้าความถี่ของพลังงานที่ให้แก่วัตถุมีความถี่เท่ากับความถี่ของการสั่นตามธรรมชาติของวัตถุนั้นเป็นผลทำให้วัตถุนั้นรับพลังงานเข้าไปได้ดีที่สุด จึงทำให้วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมปลิจูดที่มากขึ้น

การสั่นก็จะรุ่นแรงมากขึ้นด้วยและคำว่า ความถี่ธรรมชาติ คือความถี่ของการสั่นของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรบกวนวัตถุนั้นหรือการให้พลังงานกับขนาดรูปร่างของวัตถุนั้นๆ

ดังนั้นเมื่อนักร้องที่ร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆที่เรียกว่าเสียงโซปราโนจะมีพลังของเสียงมากพอที่จะทำให้เกิดการกำทอนกับการสั่นของลำอากาศภายในแก้ว จึงทำให้ลำอากาศภายในแก้วเกิดการสั่นอย่างรุ่นแรงจนสามารถทำให้แก้วแตกได้


คลิปร้องเพลงทำให้แก้วแตกได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.