Facebook Twitter Reset

ทำไม 1 โหลต้องมี 12

ไข่ไก่ 12 ฟองเราท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าในจำนวน 1 โหล จะต้องมี 12 แล้วเคยนึกสงสัยกันมั้ยว่าทำไม 1 โหล จะต้องมี 12 ด้วย จำนวน 12 ในหนึ่งโหลของไทยเรานั้นสัมพันธ์กับระบบนับจำนวนของต่างชาติ

ซึ่งมีคำว่า dozen (โดซเซ่น)ที่หมายถึง 12 เช่นเดียวกันกับคำว่า dozen ถือกำเนิดมาจากชาวสุเมเรียนในเมโสโปเตเมีย เชื่อกันว่าเป็นชนชาติแรกที่สร้างสัญลักษณ์การนับตัวเลขในชีวิตประจำวันด้วยการเปล่งเสียงเรียก ต่อมาในช่วง 3100 ปีก่อนคริสตกาลชาวสุเมเรียนเขียนจำนวนเลขเป็นรูปลิ่มและสร้างระบบจำนวนขึ้นมาจากฐาน 60 ซึ่งง่ายต่อการหารด้วยจำนวนต่างๆแบ่งเป็นแฟกเตอร์(ส่วนที่คูณกันขึ้นเป็นจำนวน) ได้แก่ 2,3,4,5,6,10,12,15,20 และ 30

คำว่า dozen มีความหมายมาจาก 5 ส่วนของ 60 (12คูณ5 เท่ากับ 60) ในภาษาละตินหมายถึง 12 เดือนและชาวโรมันจะถือว่าเลข 12 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์จึงนำมาสร้างระบบการนับปี โดยแบ่งให้มี 12 เดือน ส่วนพ่อค้าแม่ขายในสมัยโบราณก็นิยมใช้ 12 ขายของเพราะสะดวกและแยกส่วนได้ง่ายกว่าเลข 10 นี่จึงเป็นที่มาของ 1 โหลที่ต้องมี 12 ที่ใช้กันมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.