Facebook Twitter Reset

โอโซน คืออะไร? ประโยชน์ของโอโซน?

โอโซน คืออะไร? ประโยชน์ของโอโซน?โอโซน

โอโซนนั้นไม่ใช่ตัวอากาศ แต่คือชั้นบรรยากาศ ซึ่งโอโซนแบ่งได้เป็นสองบทบาทคือ พระเอก และผู้ร้าย

ซึ่งบทผู้ร้ายก็คือโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ ที่อยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเผาไหม้ ที่ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร และโรงงานอุสาหกรรม ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้หายใจไม่ออกแสบตาแสบจมูก และก็เป็นอันตรายต่อปอด

อากาศสดชื่น

ส่วนบทพระเอกก็คือโอโซนในชั้น สตราโตสเฟรียร์ ที่เป็นชั้นบางๆสูงจากพื้นดินประมาณ 20-30 กิโลเมตร ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ที่จะเป็นอัตรายต่อสิ่งมีชีวิตก่อนถึงพื้นโลก และก็ช่วยให้การสังเคราะห์แสงของพืชมีประสิทธิภาพ ทำให้พื้นที่ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้จะมีอากาศที่บริสุทธิ์มากตามไปด้วย และเมื่อร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์ก็จะทำให้สมองทำงานได้ดี รู้สึกสดชื่น ปลอดโปร่ง

อากาศสดชื่น

นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า การได้รับอาการที่บริสุทธิ์จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี รวมถึงอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นทุกวันที่ 16 กันยายน ของทุกปีเราจึงมี วันโอโซนโลก ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ชั้นโอโซน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.