Facebook Twitter Reset

ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด

ผงชูรส

โมโนโซเดียมกลูตาเมต” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ผงชูรส” คือสารที่ใช้เพิ่มรส “อูมามิ” ให้อาหาร ซึ่งรสอูมามิก็คือรสชาติพื้นฐานที่ต่างจากรสเปี้ยว หวาน เค็ม ขม หรือจะเรียกอูมามิว่า รสอร่อยได้ คณะกรรมการผู้เชียวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร และคณะกรรมาธิการกฏหมายอาหารขององค์การอาหารและเกษตร ร่วมกับองค์การอนามัยโลก แห่งสหประชาชาติ ได้ประเมินความปลอดภัยของผงชูรสจากงานวิจัยมากกว่า 200 รายงาน สรุปได้ว่า มนุษย์สามารถบริโภคผงชูรสได้ทุกๆวันตลอดชีวิตอย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดปริมาณบริโภคต่อวันด้วย

ปัจจุบันการผลิตผงชูรสจะใช้วิธีหมักเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดกลูตามิค ซึ่งมีหลักการเดียวกับการนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในการผลิตอาหารจำพวก น้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว น้ำปลา เบียร์ ไวน์ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผงชูรสมีความบริสุทธิ์สูง และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมกาอาหารและยา (อย.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ว่ามีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้

อย่างไรก็ตามก่อนซื้อมาบริโภคต้องดูให้ดีด้วยนว่าใช่ผงชูรสปลอมรึเปล่า?

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.