Facebook Twitter Reset

เหตุผลที่พระไทยต้องโกนคิ้ว

พระไทย

ทำไมพระไทยถึงต้องโกนคิ้ว

เรื่องการโกนคิ้วของผู้ที่จะบวชเป็นพระนั้นไม่ปรากฏในพระวินัย จะโกนหรือไม่โกนก็ดี ถ้าสังเกตจะเห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศอื่นๆ จะไม่โกนคิ้ว แต่พระสงฆ์ไทยเรานั้นจะต้องโกนคิ้ว สาเหตุที่พระไทยต้องโกนคิ้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอน มีแต่เรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไทยรบกับพม่า พม่าได้ส่งทหารปลอมตัวเป็นพระลอบเข้ามาสืบข่าวความเคลื่อนไหวในพระนคร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างและรู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระไทยที่แท้จริง พระเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งให้พระไทยโกนคิ้วทิ้ง ส่วนพระที่ไม่ได้โกนคิ้วก็แสดงว่าเป็นพวกพม่า ให้จับตัวไปสอบสวนได้ทันที หลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้ที่บวชเป็นพระก็จะต้องโกนคิวออก และการโกนคิ้วของพระสงฆ์ไทยก็ได้ถือเป็นวัตรปฏิบัติสืบต่อกันมากระทั่งถึงปัจจุบัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.