Facebook Twitter Reset

เหตุใดชาวซิกจึงไม่ตัดผม

แขกซิก(ชาวซิก)ไม่ตัดผมเพราะยึดหลักปฏิบัติตามศีล 21 ข้อของศาสนา การไว้ผมยาวก็เพื่อเป็นเกราะกันศีรษะและให้เป็นที่เกรงขาม
ซึ่งข้อที่ 14 ห้ามเปลือยศรีษะ นอกจากเวลาอาบน้ำ
ข้อที่ 16 ห้ามตัดผมหรือโกนผมและหนวดเครา
ชาวซิกเคร่งศาสนามาก การยึดมั่นอยู่ในศีลและ “สัญลักษณ์” ของตนทำให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคำกล่าวว่า ชาวชิกขอเผชิญหน้ากับความตาย แต่ปฏิเสธที่จะตัดผม

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.