Facebook Twitter Reset

วิธีบริหารกล้ามเนื้อตา

ดวงตาดวงตาก็ต้องการยืดเส้นยืดสายเหมือนกัน ก่องหน้านี้เราอาจบริหารดวงตาด้วยการกะพริบตาบ้าง ละสายตาไปมองต้นไม้เขียวๆบ้าง แต่ตอนนี้เรามีวิธีบริหารดวงตาอีกวิธีหนึ่งมาบอก ตั้งศรีษะให้ตรงแล้วกลอกลูกตาไปทางซ้ายให้มากที่สุดโดยไม่ต้องหันศรีษะไป จากนั้นกลอกลูกตาไปทางขวาให้มากที่สุดสลับกัน ทำทั้งหมด 10 รอบ ต่อไปให้เหลือบลูกตามองขึ้นไปบนเพดานสลับเหลือบมองพื้นให้มากที่สุดอีก 10 รอบ

จากนั้นเหลือบมองที่ตำแหน่งปลากคิ้วด้านซ้าย แล้วลากสายตาเหลือบมองแก้มด้านขวาอีก 10 รอบ เปลี่ยนไปเหลือบมองที่ตำแหน่งปลายคิ้วขวา แล้วลากสายตาเหมือบมองแก้มด้านซ้ายอีก 10 รอบเช่นกัน ต่อไปให้หมุนลูกตาวนในลักษณะวงกลมทั้งทางขวาและทางซ้ายด้านละ 10 รอบ เพียงเท่านี้ก็ได้บริหารดวงตาแล้ว

ส่วนถ้าจะผ่อนคลายดวงตาให้หลับตาลงแล้วใช้นิ้วชี้วางลงบริเวณเหนือคิ้วแต่ละข้าง กดนวดทั้งบริเวณคิ้วและรอบดวงตา จะช่วยให้ดวงตาผ่อนคลายได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.