Facebook Twitter Reset

7 เคล็ดลับ…สร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเอง

                ความรู้สึกดีต่อตัวเองเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งภายในจิตใจของเราที่มีความสำคัญ คนที่รู้สึกดีต่อตัวเองจะมีความภาคภูมิใจ มีความมั่นคงทางใจ และมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา รวมถึงสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

              

รู้สึกดี

รู้สึกดี

                ความรู้สึกดีต่อตัวเองที่ถูกต้อง ไม่ใช่การมีอัตรา ยึดติดในความคิดความรู้สึกของตนเอง หรือปฏิเสธความผิดพลาดที่ตนเองก่อขึ้นจนไม่สามารถยอมรับความจริงหรือรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้อื่น ตรงกันข้าม คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะมีความพร้อมในการรับฟัง ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ดี มีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คนซึ่งขาดความรู้สึกดีต่อตัวเองมักจะสามารถรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัวเองได้น้อย เพราะสถานะที่เป็นอยู่ในใจก็ไม่ดีอยู่แล้ว หากมีการชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของตนเองจากคนอื่นเพิ่มเติมข้าไปอีกจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ง่ายนัก

                ความรู้สึกดีต่อตัวเองจึงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งทางใจ เปรียบเสมือนเป็นต้นทุนชีวิตที่จะช่วยให้เราพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ด้วยดี สามารถเรียนรู้สิ่งดีๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาตนเอง และมีความหวังในชีวิตเสมอ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตาม

 ความรู้สึกดีต่อตัวเอง………มาจากไหน

                ส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือผู้ดูแลตั้งแต่วัยทารก ถ้าในวัยเด็กเราเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูที่อบอุ่น รู้สึกว่าตนเป็นที่รักที่ปรารถนาของคนในครอบครัวและคนรอบข้างเราจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความมั่นคงทางใจรู้สึกดีต่อตัวเอง ประสบการณ์ต่างๆ ที่พ่อแม่ (หรือผู้เลี้ยงดู) ได้มอบให้ในวัยนี้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะการมองตัวเอง (ว่าดีหรือไม่ดี เก่งหรือไม่เก่ง) และมองโลกหรือคนรอบข้าง (ว่าดีหรือไม่ดี ไว้ใจได้หรือไม่) ในวัยต่อๆ มาๆ

                แม้ว่าคนที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่พรั่งพร้อมด้วยความรักและความอบอุ่นจะถือได้ว่าเป็นคนที่โชคดี เพราะมีต้นทุนทางจิตใจและอารมณ์ที่ดีเป็นพื้นฐานของชีวิต แต่สำหรับคนที่ไม่ได้โชคดีแบบนี้ อาจเพราะเลือกเกิดหรือเลือกรับประสบการณ์บางอย่างในวัยเด็กมาไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดโอกาสในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเพราะการพัฒนาความรู้สึกดีๆ ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามตราบใดที่เรายังเห็นความสำคัญและให้คุณค่ากับตัวเราเอง

                ความรู้สึกดีต่อตัวเองจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างและพัฒนาได้ตลอด “ด้วยตัวของเราเอง” และ “เพื่อตัวของเราเอง”

ความรู้สึกดี…….มีขึ้น มีลง

                ความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองอาจดีขึ้นหรือแย่ลงได้ตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ในบางครั้งที่เราต้องเผชิญกับความสูญเสีย การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือพบเจอปัญหายุ่งยากในชีวิต เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว หรือต้องออกจากงาน เหตุการณ์ต่างๆ นี้อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อระดับ “ความรู้สึกดีต่อตัวเอง” ของเราทำให้สูญเสียความมั่นใจ ไม่แน่ใจในตัวเองไปบ้างในระยะเวลาสั้น/ยาวแตกต่างกันไป

                ขณะเดียวกันบางคนที่ดูเหมือนเป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก (จนเกินไป) ชอบคุยโวทับถมผู้อื่น วางตัวเหนือกว่า แต่ลึกๆ แล้วอาจเป็นคนที่ขาดความมั่นใจขาดความรู้สึกดีต่อตัวเองก็ได้ จึงต้องคอยชดเชนความรู้สึกเป็นปมด้อยภายใน ด้วยการแสดงออกในรูปแบบของการข่มคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น

รู้สึกดีเพราะ “มองโลกแง่ดี”

                เนื่องจากเราไม่สามารถเลือกได้ว่าอยากไห้อะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเรา ทุกคนต่างต้องเผชิญกับทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีผสมปนเปกันไป เราจึงควรพัฒนาความรู้สึกดีต่อตัวเองให้เป็นคุณสมบัติที่มั่นคงติดแน่นภายในจิตใจมากกว่าจะปล่อยให้ความรู้สึกนี้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามเหตุการณ์จากภายนอกที่ผ่านเข้ามา จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเองก็คือ การฝึกฝนตนเองให้สามารถมองโลกในแง่ดี

รู้สึกดีต่อตัวเอง

รู้สึกดีต่อตัวเอง

                คนที่รู้สึกดีต่อตัวเองมักมองอะไรในด้านดีได้เสมอ ส่วนคนที่รู้สึกไม่ดีต่อตัวเองมักมองโลกในแง่ร้าย มองเห็นแต่ด้านลบ ความรู้สึกดียังขึ้นอยู่กับวิธีที่เราพูดกับตัวเอง ทั้งในเวลาที่ประสบความสำเร็จในยามที่ล้มเหลว เพราะเราแต่ละคนจะมีวิธีการอธิบายความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวเองแตกต่างกันไป

                คนที่รู้สึกดีต่อตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตัวเองจะมองความสำเร็จที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลมาจากความพยายามและความสามารถ ในขณะที่คนซึ่งรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง มีความภูมิใจในตัวเองต่ำ จะมองความสำเร็จที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้เป็นผลจากความสามารถของตน หากเป็นเรื่องของโชคชะตา หรือความบังเอิญที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

                คนที่รู้สึกดีต่อตัวเองมักอธิบายความล้มเหลวของตัวเองว่าเกิดจากปัจจัยบางอย่างที่เขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อๆ ไป เช่น มองว่าครั้งนี้อาจยังพยายามไม่มากพอหรืออาจใช้วิธีการที่ยังไม่เหมาะสม และมองว่ายังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในครั้งต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังมองความผิดพลาดล้มเหลวว่าเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่ดีของชีวิต ตรงกันข้ามกับคนที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ซึ่งมักจะอธิบายความล้มเหลวว่าเป็นเพราะตนไม่มีความสามารถเพียงพอมองว่าความล้มเหลวเกิดจากสิ่งที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว และเขาก็ประสบกับความล้มเหลวแบบนี้อีกในครั้งหน้า ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้รู้สึกแย่ ล้มเหลว สิ้นหวังและรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองมากยิ่งขึ้น

                ดังนั้นการรู้จักพูดกับตัวเองในทางสร้างสรรค์ทั้งในเวลาที่ประสบความสำเร็จและเมื่อพบเจอความล้มเหลว จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสร้างกำลังใจและความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ความรู้สึกดีกับความสำเร็จ

                เมื่อคนเราเติบโตขึ้น ผ่านประสบการณ์และเรียนรู้มากขึ้น ความรู้สึกดีต่อตัวเองส่วนหนึ่งอาจพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการได้รับความสำเร็จ เมื่อมีความสำเร็จก็เกิดแรงจูงใจที่จะทำในสิ่งนั้นให้ดีขึ้นและเมื่อมีแรงจูงใจและความพยายามในการทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน กลายเป็นวงจรระหว่างความรู้สึกดี แรงจูงใจและความพยายามและความสำเร็จ

                ในทางกลับกัน หากพบกับความล้มเหลมก็อาจทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่น ขาดพลังและแรงจูงใจในการลงมือทำ ทำให้มีโอกาสล้มเหลวในครั้งต่อๆ ไปเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นและทำให้มีโอกาสพบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ง่ายขึ้น

                เนื่องจากเราแต่ละคนมีความถนัดตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเองจึงเป็นเรื่องของการค้นหาความถนัดเฉพาะตัวและบ่มเพราะความถนัดนั้นให้เกิดเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจและความพยายามที่จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้น จนประสบความสำเร็จมากขึ้น และรู้สึกดีต่อตัวเองมากขึ้นไปเป็นวงจรตามลำดับ

                เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในอดีตของเราได้ก็จริง เพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถเลือกเผชิญกับเฉพาะเหตุการณ์ดีๆ ในชีวิตได้ทั้งหมดก็ใช่ เพราะเหตุการณ์ส่วนใหญ่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะนี่ต่างหากคือสิ่งที่คุณเลือกได้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่…เท่านั้นเอง

 7 เคล็ดลับ…ทำอย่างไรให้ “รู้สึกดี” ต่อตัวเอง

  1. สร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง รู้ทันความคิดที่เราบอกกับตัวเอง ว่าช่วยให้มีพลังใจหรือกลับทำให้เรารู้สึกแย่ลงและเลือกที่จะคงไว้เพียงความคิดที่ช่วยสร้างพลังใจ (บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและไม่หลอกตัวเองนะครับ)
  2. ค้นหาความถนัดของตนเอง บ่มเพาะและพัฒนาความถนัดนั้นให้เกิดเป็นผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ
  3. ฝึกมองโลกในแง่ดี มีวิธีอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ในทางที่สร้างกำลังใจให้ผลักดันชีวิตไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสม
  4. ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกแย่หรือลำพองจนเกินไป
  5. หาแบบอย่างที่ตนชื่นชมและพร้อมเรียนรู้จากเขาเหล่านั้น ฝึกหัดที่จะเรียนรู้และรับฟังผู้อื่น โดยเฉพาะจากแบบอย่างที่ดี
  6. รู้จักตั้งเป้าหมายและลงมือทำจนประกอบความสำเร็จ อาศัยความสำเร็จนี้ผลักดันวงจรเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองต่อไป
  7. หมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.