Facebook Twitter Reset

[เคล็ดลับความสำเร็จ] การพัฒนาตนเอง + ความสม่ำเสมอ = ความสำเร็จ

               คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต ต้องพัฒนาตนเองให้เติบโตเรื่อยไปอย่างไม่มีขีดจำกัด แต่ทำอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล ความสม่ำเสมอคือหัวใจที่สำคัญที่สุด

               โอกาส แรงบันดาลใจ หรือความจูงใจ ทำให้เรามีพลังที่จะลุกขึ้นมาริเริ่มทำสิ่งต่างๆ แต่ไม่ช้าไม่นานความกระตือรือร้นก็อาจแผ่วลง จนกระทั่งเลิกไปในที่สุด หากขาดวินัยในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ คนจำนวนมากที่ตกอยู่ในวังวนเช่นนี้จึงไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควร

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

               การหมั่นทบทวนตนเองอยู่เรื่อยๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตจะทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ และพัฒนาเติบโตขึ้นไปจากจุดที่เป็นอยู่ ไม่เผลอปล่อยให้ถดถอยลงเพราะความขี้เกียจหรือประมาท ลองพิจารณาตนเองใน 4 ด้านต่อไปนี้

1. เราจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองใน “เรื่องอะไร”

               ถ้าเราต้องการเข้านอนทุกวันอย่างมีความสุข เราก็ควรตื่นนอนด้วยความมุ่งมั่นในทุกๆ เช้า การพัฒนาตนเองทุกๆ วันเป็นสิ่งประกันว่าอนาคตของเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อเติบโตขึ้นโลกของเราก็ขยายตัวตามโอกาสและทางเลือกศักยภาพต่างๆ ก็ตามมา

2. เราควรจะปรับปรุงตัวเอง “อย่างไร”

               ดูว่าตัวเองมีบุคลิกภาพเหมาะกับความจูงใจแบบไหน แต่ละคนมีจุดแข็งไม่เหมือนกัน อย่าคาดหวังสูงเกินไปหรือเร็วเกินไป อาจทำให้ท้อแท้ได้ โดยฝึกในเรื่องที่เป็นไปได้และให้เริ่มกับเรื่องที่ง่ายๆ ก่อน ค่อยๆ สะสมความสำเร็จจากเรื่องเล็กๆ นั้นทุกอย่างจะยากก่อนที่จะกลายเป็นความง่าย จึงต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่น ในระหว่างทางก็ให้คุณค่ากับกระบวนการที่ได้เรียนรู้ เพราสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตมักต้องอาศัยความทุ่มเทและเวลาเสมอ

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

3. “ทำไม” เราจึงต้องปรับปรุงตนเอง

               การรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงตนเองในเรื่องที่เลือกจะทำให้เรารู้ว่าทำไม่จึงควรปรับปรุงตนเองต่อไป แม้ว่าจะผจญกับความยากลำบาก ความเบื่อหน่ายหรือท้อแท้ ความจูงใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ก้าวต่อไปได้ เช่น คิดถึงผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำว่าจะช่วยเราได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ การรับมือกับความไม่แน่นอนในโลกนี้ หรือความสุขทางใจ เป็นต้น

4. “เมื่อไร” เราควรจะปรับปรุงตนเอง

               เราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หากไม่เปลี่ยนในสิ่งที่ทำให้แต่ละวัน ฉะนั้นให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นอุปนิสัย ในที่สุดแล้วอุปนิสัยของเรานี่แหละจะกำหนดอนาคตของเรา ลองพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราทำในแต่ละวันที่ควรจะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มทำสิ่งดีๆ หรือเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดี

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.