Facebook Twitter Reset

ขวัญของคนคืออะไร

สู่ขวัญขวัญเอ๋ย…ขวัญมา เป็นคำพูดปลอบเด็กเล็กๆเวลาที่เขาตกใจ เนื่องจากเชื่อกันว่าเด็กเสียขวัญ หรือขวัญของเด็กคนนั้นหายไป จึงทำให้สงสัยว่าขวัญของเด็กนั้นคืออะไร? อยู่ที่ไหน?

ขวัญคือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน ซึ่งประจำตัวคนมาตั้งแต่เกิดจนตาย มีความเชื่อต่ๆกันมาว่าขวัญเป็นสิ่งที่ให้คุณแก่มนุษย์เรา เชื่อว่าเด็กทุกคนจะมีขวัญเป็นเทวดาประจำตัว คอยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ ถ้าหากขวัญอยู่กับตัวแล้วจะทำให้มีความสุขความเจริญ แต่หากขวัญหาย ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ บางครั้งถึงรักษาไม่หาย ต้องทำพิธีการเรียกขวัญให้แก่เด็กคนนั้น

ซึ่งนอกจากนี้ยังเชื้อว่าสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ในชีวิตเราต่างก็มีขวัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาคารสถานที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าต้องมีพิธีกรรมการสู่ขวัญแก่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.