Facebook Twitter Reset

คริสต์มาส Christmas วันคล้ายวันประสูติพระเยซู

คริสต์มาส Christmas เป็นงานระลึกวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู เป็นงานเทศกาลของชาวคริสต์ โดยทุกคนจะไปรวมกันที่โบสถ์ เพื่อสวดมนต์ ร้องเพลงประสานเสียง และจัดงานเฉลิมฉลองร่วมกัน มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า ในคริสต์มาสจะมีซันตาครอสนั่งรถลากลงมาจากสวรรค์ เพื่อแจกของขวัญให้กับเด็กๆChristmas

คริสต์มาสปาร์ตี ในวันคริสต์มาสอีฟ (คืนก่อนวันคริสต์มาส) จะมีการเฉลิมฉลองและจัดงานเลี้ยงขึ้น มีการตกแต่งต้นสนให้เป็นต้นคริสต์มาส ประดับประดาด้วยเทียน ปุยหิมะที่ทำจากสำลี และดวงดาวต่างๆ จัดมื้ออาหารสำหรับวันคริสต์มาส เช่น ไก่งวงและเค้ก สำหรับกินร่วมกันในวันนั้น

ของขวัญวันคริสต์มาส จะทำการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนฝูง ครอบครัว หรือระหว่างกลุ่มคนที่เริ่มเข้ามารู้จักกันใหม่ๆ เป็นต้น

ซันตาครอสมีจริงหรือ?

เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนหน้านี้มีนักบวชศาสนาคริสต์คนหนึ่งชื่อ นิโคลาส ท่านชอบแจกทานอย่างเงียบๆ ให้กับคนยากจนเสมอจนถูกขนานนามว่า “นักบุญ” (SAINT) ซึ่งต่อมาภายหลัง คำเรียกนามนิโคลาสก็ถูกแผลงเป็น “ซันตาครอส” ในปัจจุบันนั่นเอง ในช่วงเฉลิมฉลองคริสต์มาสนี้จะมีประเพณีแลกเปลี่ยนของขวัญกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเด็กๆทั่วโลกจะสนุกสนานกับการได้รับของขวัญจากซันตาครอส

กำเนิดวันคริสต์มาส

ประวัติวันคริสต์มาส

ประมาณ 2,000 ปีก่อนในวันที่ 25 ธันวาคม ณ ตำบลเบธเลเฮม (ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน) พระเยซูได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นบุตรของช่างไม้ยากจนผู้หนึ่ง แต่ทว่าในคัมภีร์ไบเบิลนั้นไม่ได้กล่าวถึงวันเกิดไว้อย่างชัดเจนนักเพียงแต่กล่าวไว้ในช่วงแรกว่า “ได้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดขึ้นในวันหนึ่ง”

ขณะเดียวกันศาสนาคริสต์นิกายมิโทรัส ได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยโบราณจะมีพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์ ในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งเป็นเทศกาลหลังจากการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง ดังนั้นเมื่อถึงช่วงศตวรรษที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม จึงกลายเป็นวันเกิดของศาสนาคริสต์ และกล่าวกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวันคริสต์มาสนั่นเอง

หลังจากนั้นได้มีประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันขึ้นในสมัยโรมัน รวมทั้งประเพณีการประดับประดาต้นไม้ในภาคเหนือของเทือกเขาแอลป์ด้วย อาจกล่าวได้ว่ามีการสืบทอดมาจนเป็นวันคริสต์มาสในปัจจุบัน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.