Facebook Twitter Reset

ทำไมจึงใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าคนตาย

มะพร้าว

เมื่อถึงเวลาเผาศพมีการเอามะพร้าวผลหนึ่ง กระเทาะเปลือกแล้วต่อยเอาน้ำรดล้างหน้าศพในโลง อธิบายเชิงปริศนาธรรมว่า น้ำมะพร้าวมีเครื่องห่อหุ่มหลายชั้น เป็นของสะอาดผิดกับน้ำธรรมดา ซึ่งขุ่นระคนไปด้วยเมือกตม เปรียบด้วยกิเลสราคาที่ดองสันดานอยู่ ที่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพก็หมายความว่า เอาสิ่งที่สะอาดจริงๆ ล้างสิ่งโสโครก เอากุศลกรรมล้างอกุศลกรรม

มะพร้าวนั้น คติของคนอินเดียในมัธยมประเทศ ถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์เรียกว่า ศรีผล หรือผลไม้ที่มีสิริ มะพร้าวเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์มักมีไว้ที่แท่นบูชา ในหนังสือ Anthro pos. กล่าวถึงสันตยาสีตนหนึ่งที่เมืองบอมเบย์ เมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็สั่งให้พวกศิษย์พยุงตนขึ้นนั่งในหลุม ซึ่งขุดเตรียมไว้และโรยเกลือไว้ทั่วพอจวนจะสิ้นใจ ศิษย์คนหนึ่งเอามะพร้าวห้าวหรือหินกระแทกศรีษะสันตยาสีอย่างแรง เพื่อให้ขม่อนแยกอาตมันจะได้หนีออกทางนั้นไปทางเบื้องสูง ถ้าไม่เช่นนั้นเวลาตาย อาตมันจะหนีออกทางทวารหนัก ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเครื่องหมายคนบาป เรื่องต่อยขม่อนให้แตกมักทำแก่ผู้ตายที่เป็นสันตยาสีเหมือนกัน เพราะถือว่าโยคีเข้าโยคะเป่ง ถึงกับขม่อมประทุเพื่อให้อาตมันออกไป

เรื่องทุบกระโหลกมะพร้าวของไทยคงได้รับอิธิพลนี้จากพวกฮินดู แทนที่จะต่อยกระโหลกคนก็ต่อยกระโหลกมะพร้าวแทน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.