Facebook Twitter Reset

ประเพณีทอดกฐินและทอดผ้าป่า

ประเพณีทอดกฐินและทอดผ้าป่า

ประเพณีทอดกฐินและทอดผ้าป่านั้น ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดี แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าประเพณีทั้งสองมีที่มาอย่างไร?และแตกต่างกันตรงไหนบ้าง? ความรู้รอบตัว.com มีมาฝากครับ

ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้จัดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา โดยที่วัดจะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย 5 รูปขึ้นไป และสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง หรือ ไม้แบบสำหรับเย็บจีวรของพระภิกษุ และคำว่า ทอด แปลว่าถวาย  ทอดกฐินจึงมีความหมายว่า ถวายผ้า ซึ่งพิธีนี้เกิดในช่วงฤดูฝนจากการที่นางวิสาขาขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ที่เปียกฝนขณะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ทอดกฐิน

ประเพณีทอดผ้าป่า จะไม่มีการกำหนดระยะเวลา ในแต่ละปีจะจัดกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งพิธีทอดผ้าป่านี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่ยังไม่อนุญาติให้พระภิกษุรับจีวรกับชาวบ้าน พระภิกษุในสมัยนั้นจึงต้องหาเก็บผ้าที่ทิ้งแล้ว หรือผ้าห่อศพนำมาซักทำความสะอาด ตัดเย็บ เพื่อทำเป็น สบง จีวร หรือสังฆาฏิ ชาวบ้านเห็นความยากลำบากจึงนำผ้าไปทอดทิ้งไว้ในที่ต่างๆ เช่น ในป่า หรือ ป่าช้า เมื่อพระภิกษุสงฆ์มาพบจึงหยิบไปทำจีวร โดยถือว่าเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ ผ้าชนิดนี้จึงเรียกว่า ผ้าป่า และก็เป็นที่มาของประเพณีทอดผ้าป่า

ทอดผ้าป่า

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.