Facebook Twitter Reset

เทศกาล วันเข้าพรรษา

เทศกาล วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาสำคัญของศาสนิกชนทั่วโลก วันนี้ผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาของเพื่อนบ้านอาเซียน อย่างพม่า ประเทศที่ผู้คนยังมีความแน่นแฟ้นกับพระพุทธศาสนามาฝากครับ

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า ” จำพรรษา ” ซึ่งมีความหมายมาจากความว่า “จำ” แปลว่า พักอยู่ และ “พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน เนื่องจากในสมัยโบราณเวลาที่พระสงฆ์ออกไปบิณฑบาต อาจเดินหยีบย่ำข้าวกล้า และพืชอื่นๆของชาวบ้านเสียหายได้

สำหรับชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมไปทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเมืองพุทธอย่างพม่า โดยชาวพุทธพม่าจะเข้าวัดทำบุญมนัสกาลพุทธเจดีย์กันอย่างเนื่องแน่น แต่อย่าเผลอใส่รองเท้าเข้าวัดที่พม่าน่ะครับ เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณ ที่ทุกคนจะต้องถอดรองเท้าทุกชนิดหรือแม้แต่ถุงเท้าถุงน่อง ก่อนเข้าเขตศาสนสถาน

นอกจากนั้นชาวพม่าจะเก็บดอกไม้ที่เรียกว่า ดอกเข้าพรรษา ซึ่งขึ้นอยู่ตามชายป่าใกล้หมู่บ้าน เพื่อนำไปบูชาพุทธเจดีย์ โดยดอกเข้าพรรษาที่ว่าก็คล้ายกับ ดอกหงส์เหิน ที่ใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรี

ประวัติวันเข้าพรรษา

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.