Facebook Twitter Reset

ประวัติ ชาวยิว

โมเสสถือกำเนิดมาเมื่อ 1,500 ปีก่อนพระเยซูประสูติขณะนั้นชาวยิวยังคงเป็นเชลยของอียิปต์อยู่ และโมเสสนี่เองที่เป็นผู้ปลดแอกชาวยิวให้หลุดพ้นมาจากการเป็นเชลย ชาวยิวต้องเร่ร่อนแรมอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลานานหลายปี ก่อนที่โมเสสจะพาพวกเขามาถึง ดินแดนแห่งความใฝ่ฝัน (Promised Land: ดินแดนแห่งสัญญา ซึ่งปัจจุบันก็คือ ประเทศอิสสราเอล )

ทะเลทรายที่ว่านั้น ก็คือ ทะเลทรายซีนาย (Sinai) ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีผู้คนอาศัยอยู่บ้างเหมือนกัน บริเวณทะเลทรายนี้แทบจะไม่มีฝนตกเลย แต่ทว่า ก็ยังพอมีพืชผลสองสามชนิดเจริญเติบโตขึ้นพอที่สัตว์ต่างๆจะใช้ประทังชีวิตไปได้ สำหรับชาวยิวแล้วพวกเขารู้สึกว่าชีวิตในทะเลทรายนั้นช่างสาหัสสากรรจ์เพราะพวกเขาไม่เคยชินกับการต้องหาแหล่งน้ำแหล่งอาหาร จากในภาพเป็นภาพชาวยิวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพยายามเดินไปหาโอเอซิส โอเอซิส นี้ก็คือ แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นในทะเลทราย ซึ่งเป็นที่พวกเขาใช้เป็นที่พักและเติมน้ำเพื่อเก็บเป็นเสบียงไว้ในขณะเดินทางต่อไป

กลุ่มชาวยิวนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางฝ่าทะเลทรายเป็นเวลาถึง 40 ปีกว่าที่จะเดินทางมาถึงดินแดนแห่งความใฝ่ฝัน (ดินแดนแห่งสัญญา) นี้ ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า ในการอพยพครั้งนี้มีชาวยิวถึงหกแสนคนแต่ปัจจุบันนี้ หลายๆคนคิดว่าจำนวนที่แท้จริงคงมีแค่ประมาณหกพันคนเท่านั้น กลุ่มชาวยิวที่อพยพมานี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็แยกอาศัยอยู่ตามส่วนของตัวเอง แต่ก่อนที่ชาวยิวจะไปตั้งหลักแหล่งนั้นได้มีชนเผ่าอื่นอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ชาวยิวจึงมักจะต้องทำการต่อสู้กับผู้ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนนี้อยู่เสมอๆ ในตอนแรกชาวยิวมักจะเป็นฝ่ายแพ้และมักถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของชนกลุ่มอื่น

แต่ในที่สุด ชาวยิว ก็กลับมาที่อิสราเอลได้อีกครั้งหนึ่งและพบว่าเมืองสำคัญๆของพวกเขาได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นทำให้พวกเขาต้องลงมือสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.