Facebook Twitter Reset

มนุษย์ยุคหิน

มนุษย์ยุคหิน

เมื่อหลายพันปีก่อนนั้น มนุษย์เรายังไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเหมือนกันปัจุบันนี้แต่มนุษย์เหล่านั้นจะอาศัยอยู่ในถ้ำ พวกเขาจะดำรงชีพโดยการล่าสัตว์เพื่อนำมาเนื้อ

มาเป็นอาหาร และนำหนังของมันมาทำเป็นเครื่องนุ่มห่มและบางทีก็จะนำเอาหนังสัตว์มาทำเป็นกระโจมที่อยู่อาศัยด้วย

มนุษย์ในสมัยก่อนนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน พวกเขาจะอพยพไปเรื่อยๆ เพื่อตามล่าฝูงสัตว์ เช่น ฝูงกวางเรนเดียร์, ฝูงวัวไบซัน และฝูงช้างแมมมอธ
มนุษย์ในสมัยก่อนจะล่าสัตว์โดยใช้หอกปลายแหลมเป็นอาวุธ เมื่อพวกเขาล่าสัตว์ได้แล้ว ก็จะถลกหนังของมันออกมาทำความสะอาด จากนั้นก็จะเย็บเศษหนังชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ติดกันเป็นผืน โดยใช้เข็มที่ทำมาจากกระดูกของสัตว์
ในช่วงฤดูหนาวพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องนุ่งห่มของชาวเอสกิโมในปัจจุบันนี้ มนุษย์ในสมัยก่อนยังไม่มีโลหะ เช่น เหล็กหรือโลหะสัมฤทธิ์ใช้ เราเรียกมนุษย์ในยุคนี้ว่า มนุษย์หิน เพราะว่ามนุษย์ในสมัยนี้ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นใช้ โดยการนำหินมาขัดฝนให้มีลักษณะปลายแหลม และมีขนาดต่างๆกันตั้งแต่ขนาดใหญ่ลงไปถึงหัวธนูที่มีลักษณะบางเฉียบ

 

 

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.