Facebook Twitter Reset

การรักษาโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน

เมื่ออายุเกิน 30 ปี กระดูกของเราจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมลงไปทีละน้อย จนกระทั่งเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนที่ทำให้กระดูกเปราะและหักง่าย แล้วจะป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างไร?

  • รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นมไขมันต่ำ รับประทานปลาทั้งกระดูก และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมเพราะทำให้อัตราส่วนระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในเลือดผิดปกติ ทำให้การสะสมของแคลเซียมในกระดูกลดน้อยลง ซี่งจะส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงตามไปด้วย
  • เคล็ดดับเพิ่มความหนาแน่นให้กับกระดูกคือ ผสมนมผงชนิดไขมันต่ำในอาหาร ซุป หรือเครื่องดื่ม นมผงหนึ่งช้อนชามีแคลเซียม 50 มิลลิกรัม คุณจะคำนวณปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวันได้ โดยดูข้อมูลที่เขียนไว้ระบุไว้บนฉลาก
  • หากคุณต้องการกินยาเม็ดเสริมแคลเซียม ควรเลือกชนิดแคลเซียมคาร์บอเนต เพราะมีราคาถูกที่สุด
  • ออกกำลังกายด้วยการยกนำหนักเป็นประจำ เพื่อทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้น การเดินเป็นวิธีที่สะดวกแต่การยกน้ำหนักมีประโยชน์กับกระดูกมากกว่า
  • ออกแดดเสียบาง แสงแดดจะกระตุ้นการสร้างวิตามินดี ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.