Facebook Twitter Reset

ดูทีวีนานเสี่ยงเป็นโรค?

ดูทีวีการนั่งดูทีวีถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง แต่ทราบไหมว่าหากเรานั่งดูทีวีนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันอาจส่งผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ ในแต่ละวันนั้นคนเราจะใช้เวลาไปกับการนั่งโต๊ะทำงานเกินกว่าครึ่งวันเข้าไปแล้ว

โดยส่วนต่างๆของร่างกายมักจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราอยู่แล้ว บางคนหลังเลิกงานแล้วยังนั่นดูทีวี ดูดีวีดี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ท่องโลกอินเตอร์เน็ต ต่ออีก การปฏิบัติตัวเช่นนี้เป็นประจำมีผลเสียต่อร่างกาย ได้มีการวิจัยและศึกษาแล้วว่าผู้ที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีหรืออยู่กับคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน กับผู้ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน

พบว่าจะมีอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ในขณะที่ผู้ใช้เวลาอยู่หน้าจอหลังเลิกงานมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 และยังเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วย

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.